กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการการสัมมนา “อาสาสมัครพึ่งพาได้ของสังคม”

วันที่ 29 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการการสัมมนา "อาสาสมัครพึ่งพาได้ของสังคม” ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมนารายณ์ แขวงสาทร เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว 
              
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้ดำเนินภารกิจเพื่อสืบสานงานพัฒนาและปลูกฝังเยาวชนให้เป็นผู้มีจิตอาสามาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลา 97 ปี และในปี 2562 นี้ก็ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่มีเยาวชนอายุระหว่าง 15-30 ปี ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับสภากาชาดไทยมากขึ้นด้วยการจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อเปิดโลกทัศน์ของเยาวชนกลุ่มดังกล่าวของประเทศให้กว้างขึ้น ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ  ได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "สภากาชาดไทย เพื่อสังคมไทย” โดย นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยอีกด้วย 

               ทั้งนี้ สำนักงานยุวกาชาด ได้ยึดพันธกิจหลัก คือการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง รอบรู้ สุขภาพดีและเป็นที่พึ่งพาได้ พร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในกิจการของสำนักงานยุวกาชาด ผ่านการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร กระบวนการจัดกิจกรรมให้มีเอกลักษณ์ และมีความแตกต่างจากหน่วยงานที่ทำงานด้านอาสาสมัครอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ดำเนินการอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจงานอาสาสมัครของสภากาชาดไทย ประเภทอาสายุวกาชาด จนสามารถนำกระบวนการไปใช้ได้จริง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ได้เป็นภาคีเครือข่ายพร้อมร่วมงานกับสำนักงานยุวกาชาด ต่อไป
ภาพ/ข่าว (นายพุทธรัฐ,นายเชษฐ์)
ว/ด/ป. ๒๙ เม.ย. ๖๒

 

 

 

 

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode