กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์อภิปราย เรื่อง “ สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์กับความมั่นคงแห่งชาติ”

วันที่ 23 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1059 คน)
PKST.

       วันนี้ (23มีนาคม2555 ) เวลา 09.00 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้มาร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายเรื่อง "สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์กับความมั่นคงแห่งชาติ” ซึ่งผู้ร่วมการอภิปรายประกอบด้วย รศ.ดร.ยุบล เบญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธ์ มัยลาภ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดี.เอ็น.อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 ประจำปีการศึกษา 2554-2555 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และจากประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 115 คน ณ ห้องบรรยาย ชั้น 2 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode