กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดงานวัน อปพร. ประจำปี 2555

วันที่ 22 มี.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศาลากลางจังหวัด  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทรศัพท์/โทรสาร 032-602019

E-mail   : prd8.pk@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วัน อปพร.

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2555  โดยเน้นย้ำให้สมาชิกร่วมปฏิบัติภารกิจที่สำคัญด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การปราบปรามยาเสพติด และปราบปรามขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 มีนาคม 2555  ณ โรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัดฯ มอบนโยบายการปฏิบัติงานของ อปพร.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2555  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.จังหวัดฯ ที่เน้นย้ำถึงภารกิจที่สำคัญของจังหวัด 3 ด้านหลัก ได้แก่ การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย  การปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่  และการปราบปรามขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า  โดยมีอปพร.จังหวัดเป็นกำลังสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวด้วย พร้อมกันนี้ได้กล่าวชื่นชมความเสียสละของสมาชิก    อปพร. ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  และงานด้านต่างๆด้วยดีเสมอมา

ต่อมาในเวลา 13.45 น. นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดฯเข้าร่วมพิธีชุมนุมสวนสนาม ณ สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีนายนิรวัชช์  ปุณณกันต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  กล่าวรายงานที่มาของการจัดพิธีชุมนุมสวนสนาม  สืบเนื่องจากศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง  ได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เพื่อเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีที่ อปพร.ได้เสียสละเวลาอุทิศทั้งกำลังกาย  กำลังทรัพย์  รวมทั้งความรู้ความสามารถ เข้ามาช่วยเหลือสังคม และผู้ประสบสาธารณภัย  โดยมิหวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน  ปัจจุบันมีประชาชนอาสาสมัครเข้ารีบการฝึกอบรมเป็น อปพร.ของจังหวัดแล้วทั้งสิ้น 8,192 คน

สำหรับพิธีชุมนุมสวนสนามของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมชุมนุมทั้งสิ้นจำนวน 800 คน  พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้มอบเหรียญเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณให้แก่ นายชวลิต  หงษ์สุวรรณ สังกัดศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองหัวหิน และนายตรียูร  ชื่นกลิ่น สังกัดศูนย์ อปพร. อบต.พงศ์ประศาสน์ ซึ่งเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2555 ก่อนจะเป็นประธานกล่าวให้โอวาทและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล  เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี   

  

************************************

อาณะกร /ข่าว  

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

22 มี.ค. 55
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode