กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดเลย ปี 2555

วันที่ 22 มี.ค. 2555 )
ส.ปชส.เลย
 
นายชาญชัย ศรศรีวิชัย นายอำเภอภูหลวง เป็นประธานเปิดงานโครงกาป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดเลย ปี 2555 ที่โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ตามที่จังหวัดเลยได้จัดทำโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดเลย ปี 2555 โดยบูรณาการของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเลย เพื่อสร้างให้ทุกพื้นที่ของจังหวัดเลยเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี 2563 เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนทั้งในอดีตและปัจจุบัน ไม่ว่าคนหรือสัตว์ เมื่อป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว จะต้องเสียชีวิตทั้งนั้นไม่สามารถรักษาให้ หายได้ การป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการป้องกันและกำจัดโรคให้หมดไปจากประเทศโดยเร็ว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเลย จัดพิธีเปิดงานโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดเลย ปี 2555 วัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องชาวตำบลห้วยสีเสียด ได้เกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิต ประจำวัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความสำคัญในการป้องกัน โรคสัตว์สู่คนที่สำคัญ เพื่อจะไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นในพื้นที่อีก และอนาคตในภายภาคหน้า พื้นที่ตำบลห้วยสีเสียดจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode