กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
อบรมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ

วันที่ 22 มี.ค. 2555 )
ส.ปชส.เลย
 
 ที่เรือนจำจังหวัดเลยได้จัดฝึกอบรมลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ เฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และ 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน เรือนจำจังหวัดเลย ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญเฉลิมพระเกียติ มีผู้ต้องขังชายและหญิงเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 70 คน การจัดอบรมดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่ออบรมพัฒนาพฤติกรรมนิสัยผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นตนดีของสังคม มีความจงรัก ภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยใช้กระบวนการลูกเสือเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายให้สมบูรณ์ แข็งแรง และขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วม พร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุขภายหลังการพ้นโทษ การฝึกอบรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนวิทยากรและ หลักสูตรการอบรมจากวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง มาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode