กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีชุมนุมสวนสนามอปพร.ปี ๒๕๕๕

วันที่ 20 มี.ค. 2555 )
 
จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวัน อปพร.ปี ๒๕๕๕ เพื่อเชิดชูเกียรติอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางได้กำหนดให้ทุกวันที่ ๒๒ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้เสียสละอุทิศทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ รวมทั้งความรู้ความสามารถเข้าช่วยเหลือสังคมและผู้ประสบสาธารณภัยโดยมิหวังผลประโยชน์และสิ่งตอบแทน ปัจจุบันอาสามัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของอำเภอเมืองขอนแก่นมีทั้งสิ้น ๗,๐๑๔ คนและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้เข้ามาเป็นกำลังหลักสำคัญในการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่อย่างน่ายกย่อง โดยผนึกกำลังอาสาเข้ามาช่วยเหลือหน่วยงานราชการ ด้วยความมุ่งมั่นอดทน เสียสละนอกจากนี้ ยังปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือราชการในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ยังมีบทบาทสำคัญในการป้องกันภัยพิบัติทางเศรษฐกิจและสังคม กิจกรรมในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจาก ๑๙ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมชุมนุม ๙๕๐ คน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๑๕ น. ณ บริเวณหน้าสวนรัชดา ถนนคนเดิน หน้าสนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ข่าว/พิมพ์  คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode