กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำคณะเจ้าหน้าที่สารสนเทศและสื่อมวลชนไทยเข้าเยี่ยมคารวะ นายเขียว กัญญาฤทธิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสารกัมพูชา ในโอกาสนำคณะฯ เยือนกัมพูชาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับประเทศเพื่อนบ้าน

วันที่ 19 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1326 คน)

            นางลดาวัลย์  บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำคณะเจ้าหน้าที่สารสนเทศ และสื่อมวลชนทั้งภาครัฐ และสื่อเอกชนเยือนกัมพูชาระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ หวังใช้สื่อเชื่อมโยงผ่านมิติทางสังคมวัฒนธรรมกระชับสัมพันธ์ประชาชนไทย – กัมพูชา พบภาษาไทยเป็นภาษาอาเซียนภาษาแรกที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกัมพูชา  

            ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายเขียว กัญญาฤทธิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสารกัมพูชา และนาย ไพ สีพาน โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมกันว่าอยากให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการระหว่างกันมากขึ้น และเห็นว่าสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้าใจของประชาชน และปิดช่องว่างทางวัฒนธรรม ที่สำคัญไทยและกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่มีวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกัน และความสัมพันธ์อันดีจะนำไปสู่การค้าการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน
            รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุว่า สำหรับการแลกเปลี่ยนข่าว และรายการทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออินเตอร์เน็ท รวมทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนของสื่อมวลชน ทั้งสองประเทศได้ดำเนินการผ่านกรอบความร่วมมือทวิภาคี และกรอบความร่วมมืออาเซียนอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามการแลกเปลี่ยน ทำกิจกรรม หรือผลิตรายการร่วมกันระหว่างสื่อตามแนวชายแดนจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกันมากขึ้น โดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์มีสำนักประชาสัมพันธ์เขต และหน่วยงานสื่ออยู่ใกล้ชายแดนกัมพูชาหลายจุด
            ในส่วนของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสารกัมพูชา กล่าวว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ดำเนินการสร้างความ   ตระหนักรู้ในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา นอกจากนี้ในปีนี้กัมพูชายังเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN QUIZ) สำหรับเยาวชนของประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย อย่างไรก็ตามยอมรับว่าชาวกัมพูชายังมีความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่มากนัก
            ทางด้านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวถึงการดำเนินการของไทยโดยกรมประชาสัมพันธ์รับผิดชอบด้านแผนสื่อสาร  ซึ่งอาศัยการบูรณาการกับหน่วยงานองค์กรต่างๆในการสร้างความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีความสุข รวมทั้งใช้หน่วยงานเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในภูมิภาคทั่วประเทศในการประชาสัมพันธ์อาเซียน นอกจากนี้ สื่อวิทยุ และโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ได้แลกเปลี่ยนข่าวและรายการกับกัมพูชา และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ในประเทศอาเซียนทุกประเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความเป็นหนึ่งเดียวในอาเซียน
           ในการเดินทางเยือนกัมพูชาครั้งนี้ คณะผู้แทนไทยยังได้เยี่ยมชมศูนย์การสอนภาษาไทยมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางวิชาการไทย – กัมพูชา ซึ่งพบว่าภาษาไทยเป็นภาษาแรกของอาเซียนที่เปิดสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เป็นวิชาที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษากัมพูชาเป็นอย่างมาก นอกจากนี้คณะยังได้เยี่ยมชม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานไทย – กัมพูชา และสถานีโทรทัศน์ BAYON อีกด้วย
            สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ วิทยุโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ หวังเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนไทยได้รู้เห็น เข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน และนำข้อมูลที่ถูกต้องไปสื่อสารขยายผลผ่านสื่อทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ถือเป็นการกระชับสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งสองประเทศรู้จักและเข้าใจกันมากขึ้นในฐานะเพื่อนบ้านในอาเซียน เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode