กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
กพร. บูรณาการกับจังหวัดลำปางเร่งผลักดันออกใบอนุญาตร่อนแร่ทองคำในลำน้ำแม่วังให้ถูกต้องตามกฎหมาย

วันที่ 19 มี.ค. 2555 )
กรมอุตสาหกรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม บูรณาการกับจังหวัดลำปางเร่งผลักดันออกใบอนุญาตร่อนแร่ทองคำ เพื่อให้ประชาชนร่อนแร่ทองคำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสามารถออกใบอนุญาตได้แล้ว ๑,๔๖๘ คำขอ
 
นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีประชาชนเข้าไปร่อนทองในบริเวณแม่น้ำวัง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นจำนวนมาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้มีการสั่งการให้สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๓ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และทำความเข้าใจกับประชาชนถึงการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ พร้อมทั้งได้มีการประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำปางเร่งดำเนินการออกใบอนุญาตร่อนแร่ทองคำให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถ มีอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้ง เพื่อปกป้องสิทธิในการร่อนแร่ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ป้องกันไม่ให้เกิดการหลั่งไหลของประชาชนจากนอกพื้นที่จนเกิดเป็นความขัดแย้งในอนาคต
 
จากการบูรณาการทำงานร่วมกัน ส่งผลให้จังหวัดลำปางเร่งดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตขุดแร่รายย่อยและใบอนุญาตร่อนแร่ขึ้น ซึ่งมีผู้แทนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย โดยขณะนี้มีประชาชนยื่นคำขอใบอนุญาตร่อนแร่ทองคำรวมทั้งสิ้น ๑,๔๖๙ คำขอ จากพื้นที่ ๖ ตำบล ได้แก่ ตำบลวังแก้ว ทุ่งฮั้ว วังเหนือ วังซ้าย วังใต้ และร่อนเคาะ ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นควรอนุญาตแล้ว จำนวน ๑,๔๖๘ คำขอ โดยมี ๑ คำขอที่ไม่ได้รับการอนุญาตเนื่องจากไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปาง และยังมีคำขอใบอนุญาตร่อนแร่อีกจำนวน ๘ คำขอที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
 
ทั้งนี้ จังหวัดลำปางจะมีการส่งมอบใบอนุญาตร่อนแร่ทองคำดังกล่าวให้กับผู้ได้รับอนุญาตในวันนี้ (๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕) ซึ่งหลังจากนี้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และจังหวัดลำปางจะร่วมกันดูแลให้การร่อนแร่ทองคำเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode