กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้านำคณะนักศึกษาหลักสูตร “สื่อมวลชนสัมพันธ์” รุ่นที่ 38 ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 17 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1264 คน)
PKST.

   นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้านำคณะนักศึกษาหลักสูตร "สื่อมวลชนสัมพันธ์” รุ่นที่ 38 จำนวน 41 คน ไปศึกษาดูงานด้านแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมาตรการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประสบภัย โดยมีกำหนดการดูงาน ณ สถานีวิทยุและโทรทัศน์ NHK.และ บริษัท NTT DOCOMO ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2555
   โอกาสนี้นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้นำคณะนักศึกษาฯเข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทูตประจำกรุงโตเกียว นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมาด้วยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode