กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะ CIO กปส. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (คพ.นร.)

วันที่ 14 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1030 คน)
PKST.

    เช้าวันนี้(14 มีนาคม 2555)เวลา 09.30 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะ CIO กปส. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (คพ.นร.) ครั้งที่ 1 /2555 ณ. ห้องประชุม 101 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายพันธุ์ชัย วัฒนชัย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ CIO สปน. เป็นประธานการประชุมฯ
    ในการประชุมครั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ได้นำเสนอโครงการเพื่อขอรับความเห็นชอบจำนวน1โครงการได้แก่ โครงการพัฒนาระบบเพื่อบริหารการชมรายการข่าวย้อนหลัง ของ สทท.โดยใช้เงินรายได้ของ กปส.วงเงิน 2,236,300.-บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งนางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะ CIO กปส. พร้อมด้วย อศช.และผู้แทน สทท.ได้ชี้แจงพร้อมแสดงแผนภูมิ Power Point ประกอบให้ที่ประชุมเห็นถึงประโยชน์และข้อดีของระบบดังกล่าว ซึ่งเป็นระบบที่จะสอดคล้องสนองตอบต่อนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ชมทั่วโลก จากการเชื่อมโยงลิงค์รายการเข้ากับ SOCIAL NETWORK หรือระบบเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ครอบคลุมทั้งระบบโทรศัพท์มือถือ Facebook Tweeter iPad iPhon เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งในและต่างประเทศในเวลาพร้อมกันเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode