กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 /2555 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์

วันที่ 13 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1238 คน)
PKST.

      เช้าวันนี้ (13มีนาคม2555) เวลา 10.00 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2555มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์ ณ ห้องประชุมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ฯ ชั้น 2 โดยมี นายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายประสงค์ พิทูรกิจจา นายนเรศ จิตสุจริตวงศ์ พันโทกมล ประจวบเหมาะ นายพร อุดมพงษ์ คุณหญิงอัมพร มีศุข นางจันทรา ปิตรชาติ ฯลฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยปี 2554การช่วยเหลือสถานศึกษาและศาสนสถานที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 รวมตลอดถึงการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบอุทกภัย การเลื่อนขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่ และการจัดทำข่าวงานมูลนิธิฯ
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode