กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 14 มี.ค. 2562 )
ศูนย์เทคโนโลยีสานสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดย นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม มีนายพลี อุดมพรมนตรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน CIO กรมประชาสัมพันธ์ นำคณะเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
               ในที่ประชุม มีการแจ้งเรื่องเพื่อทราบโครงการต่างๆ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของศูนย์บริการประชาชน ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โครงการซื้อค่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบทำข่าวอัตโนมัติ (iNEWS Server) จากระบบ Standard Definition (SD) เป็นระบบ High Definition (HD) ระยะที่ ๔ จัดหาอุปกรณ์ BACKUP ส่วนที่ ๑ ระบบบริหารจัดการภาพและเสียงข่าว (INTERPLAY CLUSTER) ของกรมประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมประชาสัมพันธ์ และโครงการเพิ่มศักยภาพเว็บไซต์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ตามผลผลิตโครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของกรมประชาสัมพันธ์ โดยที่ประชุมมีการพิจารณาตามโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับเห็นชอบในการประชุม เพื่อดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ภาพ/ข่าว : ศสช. (นายพุทธรัฐ)
ว/ด/ป. ๑๔ มี.ค. ๖๒เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode