กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ ณ ชั้น ๙ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 7 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 91 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม ติดตามการดำเนินงานหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล มีผู้อำนวยการ สำนักกองภายใต้การกำกับดูแลเข้าร่วม ทั้งนี้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ชั้น ๙ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
               ในที่ประชุม หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการนำเสนอผลงานการดำเนินงาน ที่ต้องเร่งรัดและแก้ไขตามที่ได้รับผิดชอบ มีการชี้แจงหารือ โดยสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงโครงการที่ต้องเร่งดำเนินงานลงนามให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่กำหนด ทางด้านศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ได้ชี้แจงถึงตัวชี้วัดสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีการประสาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการให้เป็นนวัตกรรมใหม่ ส่วนของสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ผู้แทนสำนักรายงานถึงโครงการประชาสัมพันธ์กับโครงการความร่วมมือ ดำเนินการตามแผนตามปกติ และสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ รายงานหารือเรื่องของการประชุมโพล การสร้างการรับรู้ เรื่องของสถานการณ์ร่วมกับนโยบายรัฐ หารือเรื่องของฮัจญ์ มีการปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างคัดเลือกไปตามลำดับขั้นตอน และเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต่อไป
 
ภาพ/ข่าว : ศสช. (นายพุทธรัฐ,เชษฐ์)
ว/ด/ป. ๗ มี.ค. ๖๒เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode