กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
งานแถลงข่าวการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 1 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 151 คน)

               กรมประชาสัมพันธ์ จัดการแถลงข่าวการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศูนย์สื่อมวลชนย่อย ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพร้อมให้ข้อมูล เรื่อง ลำดับ พิธีการ การเตรียมน้ำอภิเษก และน้ำมุรธาภิเษก
               ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ นำโดย พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.จรูญ ไชยศร ,นางพิชญา เมืองเนาว์ ,นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการแถลงข่าวการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็น ๓ ระยะด้วยกัน คือ ช่วงต้นพระราชพิธี ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ช่วงกลางพระราชพิธี ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และปลายพิธี ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ www.phralan.in.th และ Facebook พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมา โบราณราชประเพณี พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ซึ่งประชาชน ผู้สนใจทั่วไปและสื่อมวลชนสามารถสืบค้นข้อมูลได้
               ทั้งนี้ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้จัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนขึ้น ๒ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์สื่อมวลชนย่อย ตั้งอยู่ที่ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒, ศูนย์สื่อมวลชนหลัก ตั้งอยู่ที่ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การแถลงข่าวการเตรียมงานในครั้งนี้ นอกจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แล้วยังมี พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ให้ข้อมูลเรื่องการเตรียมการเฝ้ารับเสด็จการปรับภูมิทัศน์ ตลอดเส้นทางเสด็จฯ การเฝ้ารับเสด็จฯ ของประชาชน และพลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้ให้ข้อมูลเรื่องการเตรียมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร สุดท้าย พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ให้ข้อมูล เรื่องการประชาสัมพันธ์ และแนะนำ ศูนย์สื่อมวลชน สำหรับความคืบหน้าของการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย ศูนย์สื่อมวลชน จะมีการแถลงข่าวเป็นระยะๆ เพื่อให้สื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจได้ทราบข้อมูลข่าวสาร ความคืบหน้าของ การเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อย่างต่อเนื่อง
 
 
 
ภาพ,ข่าว : ศสช. (นายพุทธรัฐ,นายเชษฐ์ฯ)
ว/ด/ป. : ๑ มี.ค. ๖๒เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode