กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
ADNOC ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ AA+ และอันดับเครดิตสากลระยะยาวที่ AA จากฟิทช์

วันที่ 20 ก.พ. 2562 )
IQML
 
- ถือเป็นอันดับสูงสุดที่ฟิทช์จัดอันดับให้กับบริษัทน้ำมันและก๊าซทั่วโลกในปัจจุบัน

          - การได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ดีที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรม สะท้อนถึงผลผลิตขั้นต้นน้ำและปริมาณสำรองที่อยู่ในระดับสูง ตลอดจนความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง โมเดลธุรกิจที่มุ่งเน้นเชิงพาณิชย์ การรวมธุรกิจขั้นปลายน้ำ และการบริหารนโยบายการเงินแบบระมัดระวังของ ADNOC

          - อันดับเครดิตที่แข็งแกร่งเน้นย้ำให้เห็นถึงการจัดการเงินกองทุนและพอร์ทสินทรัพย์ของบริษัทได้อย่างมีมูลค่าในเชิงรุกมากขึ้น และแสดงถึงการยอมรับในแผนกลยุทธ์การเติบโต 2030 Strategy ของบริษัท

          * อันดับเครดิตที่ได้รับเป็นการย้ำชัดถึงพันธกิจของ ADNOC ที่มีต่อหลักการความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

          บริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบี (Abu Dhabi National Oil Company หรือ ADNOC) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ฟิทช์) ได้จัดอันดับเครดิตโดยลำพัง (Standalone Credit Rating) ของ ADNOC Group ที่ระดับ AA+ โดยฟิทช์ระบุว่า อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงผลผลิตขั้นต้นน้ำและปริมาณสำรองที่อยู่ในระดับสูง ความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง โมเดลธุรกิจที่มุ่งเน้นเชิงพาณิชย์ การรวมธุรกิจขั้นปลายน้ำ และการบริหารนโยบายการเงินแบบระมัดระวังของ ADNOC ฟิทช์กล่าวว่า อันดับเครดิตดังกล่าวถือเป็นอันดับที่สูงที่สุดที่ฟิทช์ได้จัดให้กับบริษัทน้ำมันและก๊าซทั้งหมด

          (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/823631/ADNOC.jpg )
          (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/823632/ADNOC_Credit_Rating.jpg )
          (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/823633/ADNOC_High_Credit_Rating.jpg )

          พร้อมกันนี้ ฟิทช์ยังได้จัดอันดับเครดิตสากลระยะยาว (Long-Term Issuer Default Rating (IDR)) ของ ADNOC ที่ AA แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ ซึ่งสอดคล้องกับอันดับความน่าเชื่อถือ (Sovereign Rating) ของอาบูดาบี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ฟิทช์ได้ประเมินความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่าง ADNOC กับรัฐบาลอาบูดาบี

          ทั้งอันดับเครดิตโดยลำพังและอันดับเครดิตสากลระยะยาวที่บริษัทได้รับนั้น ถือเป็นอันดับสูงที่สุดที่ฟิทช์ได้จัดอันดับให้กับบริษัทน้ำมันและก๊าซทั่วโลกในปัจจุบัน

          ดร.สุลต่าน อาเหม็ด อัล จาเบอร์ รัฐมนตรีแห่งรัฐของยูเออี และซีอีโอ ADNOC Group กล่าวว่า "การประกาศจัดอันดับโดยฟิทช์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำระดับโลก แสดงถึงการยอมรับในทรัพยากรระดับโลกของ ADNOC รวมทั้งผลประกอบการและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง สถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง ตลอดจนรูปแบบการลงทุนที่มีวินัยของเรา การได้รับอันดับเครดิตที่ดีที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมยังเป็นการสะท้อนถึงนโยบายที่เปิดกว้างและยืดหยุ่นมากขึ้นของเราต่อการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนการบริหารจัดการเงินทุนและสินทรัพย์ในเชิงรุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังแสดงถึงการยอมรับในเป้าหมายอันแรงกล้าของ ADNOC ภายใต้แผนกลยุทธ์ปี 2030 แบบก้าวหน้าของเรา

          "อันดับเครดิตเหล่านี้ยังเป็นการยกระดับความโปร่งใสสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราทั้งหมด ทั้งผู้ถือหุ้น พันธมิตร นักลงทุน ผู้ให้กู้ และพนักงานของเรา ขณะที่เราพยายามจัดการทรัพยากร สินทรัพย์ และเงินทุนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นจากทุก ๆ โมเลกุลไฮโดรคาร์บอนที่เราผลิต การได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับสูงยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการเปลี่ยนแปลงของ ADNOC ภายใต้การชี้แนะแนวทางอันชาญฉลาดโดยผู้นำของยูเออี รวมถึงการทุ่มเททำงานหนักและความมุ่งมั่นตั้งใจของพนักงานของเรา ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืนของ ADNOC นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา"

          การได้รับการจัดอันดับเครดิตจากฟิทช์ ยังแสดงถึงการยอมรับในแผนกลยุทธ์การเติบโต 2030 Strategy ของ ADNOC ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในเชิงพาณิชย์และวัฒนธรรมที่มีผลการดำเนินงานเป็นตัวขับเคลื่อน โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงของ ADNOC นั้น มีเหตุการณ์สำคัญ ๆ เกิดขึ้นมากมาย บริษัทได้รวมธุรกิจให้แข็งแกร่งขึ้นและรวมอัตลักษณ์แบรนด์ให้เป็นหนึ่งเดียว บริษัทได้เข้าสู่ตลาดทุนระดับโลกเป็นครั้งแรก ตลอดจนเปิดขายไอพีโอซึ่งถือเป็นครั้งแรกของธุรกิจในเครือ ADNOC บริษัทได้เปิดสัมปทานให้หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์รายใหม่ ๆ ยื่นแข่งประมูลแปลงสำรวจแห่งใหม่ ๆ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอาบูดาบี เปิดตัวอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ของยูเออี เริ่มดำเนินแผนกลยุทธ์ด้านก๊าซที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพึ่งพาตนเองให้ได้ก่อน และจากนั้นจึงก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติสุทธิ ขยายธุรกิจครั้งใหญ่มูลค่า 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์ไปสู่ธุรกิจขั้นปลายน้ำ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลแบบครบวงจร และดำเนินขั้นตอนแรกในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ ภายใต้เสาหลักในการดำเนินงาน ได้แก่ บุคลากร ผลการดำเนินงาน ความสามารถในการทำกำไร และประสิทธิภาพ ADNOC กำลังสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบพลวัต เพื่อนำไปสู่การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มมูลค่าให้มากที่สุด และสร้างบุคลากรมากความสามารถ โดยในปี 2018 ADNOC สามารถบรรลุเป้าหมายด้านกำลังการผลิตที่ 3.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน และได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ที่มีคุณค่าสูงสุดในภูมิภาคตะวันออกกลางในเดือนที่แล้ว

          ADNOC ได้ใช้การจัดอันดับเครดิตครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางใหม่เพี่อขยายฐานพันธมิตรและนักลงทุนของบริษัท รวมทั้งเพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์และเงินทุนของบริษัทในเชิงรุกมากขึ้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ADNOC ได้ขยายขอบเขตและประเภทของพันธมิตร โดยไม่จำกัดอยู่ที่บริษัทด้านพลังงานและปิโตรเคมีแบบเดิม แต่ยังรวมพันธมิตรและนักลงทุนใหม่ ๆ จากแวดวงการเงินและการลงทุนทั่วโลก แม้ขณะนี้ ทางกลุ่ม ADNOC ยังไม่มีแผนที่จะออกหุ้นกู้ในระดับโฮลดิ้ง แต่อันดับเครดิตเหล่านี้จะทำให้บริษัทมีช่องทางมากขึ้นในการเข้าถึงฐานนักลงทุนต่างชาติ และทำให้ ADNOC มีทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมได้
แบงก์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริล ลินช์ และ ซิติกรุ๊ป เป็นที่ปรึกษาให้แก่ ADNOC ในระหว่างกระบวนการจัดอันดับเครดิต

          เกี่ยวกับ ADNOC

          ADNOC เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทพลังงานและปิโตรเคมีชั้นนำของโลกที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายภาคส่วน โดยมีผลผลิตน้ำมันต่อวันประมาณ 3 ล้านบาร์เรล และก๊าซธรรมชาติ 10.5 พันล้านลูกบาศก์ฟุต ADNOC ดำเนินงานผ่านบริษัทเฉพาะทางที่อยู่ในเครือและบริษัทร่วมทุน 14 แห่ง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเร่งผลักดันการเติบโตและการกระจายการลงทุนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ http://www.adnoc.ae หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมล: media@adnoc.ae

          ที่มา: ADNOCเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode