กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ศสช.ภาพ/ข่าว)

วันที่ 14 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 188 คน)

               กรมประชาสัมพันธ์ จัดการบรรยาย เรื่อง งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี มาบรรยายให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กปส. รับฟัง ทั้งนี้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศสช. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

               พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง นั้น

               กปส. จึงได้มีการจัดการบรรยาย เรื่อง งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กปส. รับฟังเพื่อนำไปสื่อสารและขยายผล เผยแพร่ให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบอย่างถูกต้องต่อไป

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ภาพ/ข่าว : ศสช. (นายพุทธรัฐ,เชษฐ์)
ว/ด/ป. ๑๔ ก.พ. ๖๒เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode