กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะและสร้างสรรค์ผลิตสื่อ

วันที่ 14 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 153 คน)

               กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะและสร้างสรรค์ผลิตสื่อ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ โดย ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ เป็นประธานอนุกรรมการด้านสารัตถะและสร้างสรรค์ผลิตสื่อ
               การประชุมในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ นำโดย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นอนุกรรมการ พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน อื่น ๆ อาทิ ผู้แทนสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอย์ท, ผู้แทนสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เป็นต้น การจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบ คำสั่งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะและสร้างสรรค์ผลิตสื่อ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยศทุกประการ
               ในที่ประชุมได้มีการสรุปผลการดำเนินงานพระราชพิธี บรมราชาภิเษก และพิจารณาแนวทางการนำเสนอเนื้อหาประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วย
 
 
ภาพ,ข่าว : ศสช. (นายพุทธรัฐ,นายเชษฐ์ฯ)
ว/ด/ป. : ๑๔ ก.พ. ๖๒เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode