กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 12 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 145 คน)

               กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒๑๑A ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
              โดย ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานคณะกรรมการ มีนายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยผู้แทนสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย การประชุมในครั้งนี้ ได้ติดตามผลการดำเนินการของแต่ละหน่วยงานในการกรอกระบบ Big Data กปส. จำนวน ๑๐ ระบบฐานข้อมูล และรายงานถึงการดำเนินการกรอกข้อมูลงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๒ ไปแล้ว ๒๒ โครงการ จากทั้งหมด ๒๓ โครงการ
               ทั้งนี้ ที่ประชุม มีการพิจารณาถึงการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (การแนบเอกสารในระบบ) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ในการลดใช้กระดาษ และการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอน และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กปส. ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน นั้นสามารถแนบเอกสาร หนังสือราชการ เข้าสู่ระบบได้ และเพื่อให้เป็นการใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวดเร็วในการปฏิบัติงาน และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการลดใช้กระดาษ จึงมีการเสนอเพื่อพิจารณาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ต่อไป
 
ภาพ,ข่าว : ศสช. (นายเชษฐ์ฯ)
ว/ด/ป. : ๑๒ ก.พ. ๖๒เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode