กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดวาระการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 7 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 148 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดวาระการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศสช. เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์

               ที่ประชุมมีการแจ้งให้ทราบ การเตรียมการประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก การขอความร่วมมือแต่งชุดผ้าไทยทุกวันอังคาร การทราบนโยบายผู้บริหารจากการประชุมผู้บริหารประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๒ ระบบ Big Data การรายงานงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๒ ความคืบหน้างบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และการนำเสนอเข้า คพ.นร. การรายงานผลการดำเนินงานของ กลุ่ม/ฝ่าย ศสช. โดยทางฝ่ายบริหาร ศสช. ได้สรุปการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และการมาศึกษาดูงานและการรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ ศสช. ของข้าราชการใหม่ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

              ในโอกาสนี้ ได้มอบรางวัลมงกุฎราชการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ผู้ปฏิบัติงาน สำหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเลิศ มีความขยันหมั่นเพียร ทำให้เกิดผลดีต่อทางราชการ ให้กับนางณัฐกาญจน์ ตันเจริญสุข อีกด้วย

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ภาพ,ข้อมูล :: ศสช.(พุทธรัฐ)
๗ ก.พ ๖๒เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode