กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ 6 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 134 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๒ โดย นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานอนุกรรมการฯ มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่หรือผู้แทนในคณะอนุกรรมการฯเข้าร่วม ทั้งนี้ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
               ภายในที่ประชุม มีการรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่องเพื่อทราบ มติการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ และการดำเนินการ มีการแจ้งเรื่องเพื่อพิจารณา แผนงานประชาสัมพันธ์โครงการ National e-Payment เพื่อขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินของโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตด้วย

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ภาพ/ข่าว : ศสช. (นายพุทธรัฐ)
ว/ด/ป. ๖ ก.พ. ๖๒เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode