กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
เงินสดทันใจ อัตราดอกเบี้ยต่ำ 9.99% ต่อปี กับธนาคารอิสลาม

วันที่ 1 มี.ค. 2555 )
 
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท เริ่มเปิดดำเนินกิจการครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2546 โดยมีสำนักงานใหญ่และสาขาแห่งแรกอยู่ที่คลองตัน จากนั้นก็เริ่มทยอยเปิดสาขาในกรุงเทพฯและพื้นที่ภาคใต้ จนกระทั่งสิ้นปี พ.ศ. 2548 ธนาคารอิสลามมีสาขารวมทั้งสิ้น 9 สาขา การดำเนินธุรกิจของธนาคารอิสลามขยายอย่างต่อเนื่อง ต่อมาธนาคารได้ดำเนินการตามนโยบายการควบรวมกิจการของกระทรวงการคลัง โดยการซื้อกิจการบริการทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ์ของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และได้มีพิธีลงนามสัญญาโอนกิจการบริการทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ์ของธนาคารกรุงไทย ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 ส่งผลให้ธนาคารอิสลามมีสาขาเพิ่มขึ้นอีก 18 สาขา เป็น 27 สาขาและเพื่อรองรับปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ธนาคารได้ย้ายสำนักงานใหญ่จากคลองตัน มาที่อ าคาร คิวเฮ้าส์ อโศก ในเดือนสิงหาคม 2549

หากปัจจุบันท่านมีภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนมากกว่ารายได้ หรือต้องการเงินสดฉุกเฉินเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เราขอแนะนำ สินเชื่ออเนกประสงค์ อัตราดอกเบี้ยต่ำ (เริ่มต้น 9.99% ต่อปี)

โปรโมชั่นพิเศษ ได้รับคืนเงินสดจากดอกเบี้ยจ่ายทุกงวด

** สมัครสินเชื่อได้ทุกศาสนา **


เงื่อนไขสินเชื่อ
วงเงินอนุมัติสุงสุด 20 เท่าของรายได้ เลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12-60 เดือน รายได้ประจำต่อเดือน 15,000 บาท มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวต้องมีรายได้ต่อเดือนเกินกว่า 25,000 บาท ขึ้นไป ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน
เอกสารประกอบการพิจารณา
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) สำเนาใบรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
นอกจากนั้นเรายังมีสินเชื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อ SME, สินเชื่อเพื่อการ Refinance, ฯลฯ
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode