กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
กพร. ยันไม่มีล้มมวย พร้อมเดินหน้าสู้คดีเพื่อผลประโยชน์ชาติ

วันที่ 31 ม.ค. 2562 )
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 

กพร. ยันไม่มีล้มมวย พร้อมเดินหน้าสู้คดีเพื่อผลประโยชน์ชาติ              

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ยืนยันไม่มีล้มมวย พร้อมสู้คดีในชั้นอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศกับบริษัท คิงส์เกตฯ คาดจะรู้ผลภายใน 2 ปี 

นายวิษณุ  ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ชี้แจงว่า กรณีมีประเด็นสื่อสังคมออนไลน์ว่า ส่อแววล้มมวยเรื่องค่าโง่เหมืองทองคำ เพราะดองเรื่องตรวจสอบคิงส์เกตติดสินบน และมีการไล่ยึดที่ดินชาวบ้านให้นายทุนทำเหมืองทอง เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคล โดยข้อเท็จจริงกรณีที่ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด  ขอย้ำว่า ขณะนี้คณะกรรมการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทยกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสากล อยู่ระหว่างการต่อสู้ในชั้นอนุญาโตตุลาการ คาดว่าจะรู้ผลการพิจารณาภายใน 2 ปี  ทั้งนี้ รัฐบาลมีความมั่นใจว่าการดำเนินการของรัฐบาลไทยเป็นการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบเฉพาะหน้าด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมปนเปื้อนอย่างทันท่วงที เป็นไปตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ และพร้อมสู้คดีต่อไป   ส่วนการตรวจสอบกรณีทุจริตในการทำเหมืองแร่ทองคำที่เกี่ยวข้องกับบริษัท คิงส์เกตฯ นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ไม่อยู่ภายใต้กำกับของรัฐบาล 

สำหรับกรณีการไล่ยึดที่ดินชาวบ้านให้นายทุนทำเหมืองทอง ก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และการยึดที่ดินต่าง ๆ ก็ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการเหมืองแร่แต่อย่างใดเช่นกัน เป็นเรื่องของการดำเนินการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ตามนโยบายทวงคืนผืนป่า  ทั้งนี้ ในส่วนของพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 กำหนดให้การอนุญาตให้ทำเหมืองแร่ได้เฉพาะในพื้นที่ที่เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองซึ่งเป็นการกำหนดเขตพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการทำเหมืองภายใต้วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการทรัพยากรแร่อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยการยื่นขอประทานบัตรในพื้นที่ใดต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน หรือหากเป็นที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐก็ต้องได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์เพื่อการทำเหมืองในพื้นที่นั้น ๆ จากหน่วยงานของรัฐเจ้าของพื้นที่ก่อน 

กรณีแร่โพแทชซึ่งเป็นแร่ที่พบมากในภาคอีสาน และถือเป็นแหล่งใหญ่ระดับโลก มีความสำคัญในการนำมาใช้ในการผลิตปุ๋ย  การขออนุญาตประทานบัตรด้วยวิธีการทำเหมืองใต้ดินจะมีการใช้พื้นที่ด้านบนน้อยมากนั้น เป็นไปด้วยความรอบคอบตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายแร่และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และผ่านการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA มาแล้ว  นอกจากนี้ยังต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ด้วย จึงจะมีการอนุญาตได้  ดังนั้นแร่โพแทชจึงเป็นแร่ที่มีความสำคัญโดยตรงต่อภาคเกษตรของไทย  หากมีการผลิตแร่โพแทชในประเทศแล้ว ก็จะส่งผลดีโดยตรงต่อเกษตรกรด้วย
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode