กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
QNB Group ประกาศผลประกอบการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วันที่ 16 ม.ค. 2562 )
IQML
 
QNB สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา (MEA) ประกาศผลประกอบการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

          (รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/808498/QNB_Group_Head_Office.jpg )

          กำไรสุทธิงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แตะที่ QAR13.8 พันล้าน (USD3.8 พันล้าน) เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 6% จากเดือนธันวาคม 2560 แตะที่ QAR862 พันล้าน (USD2.37 พันล้าน) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่ทางกลุ่มฯ เคยทำได้ และเป็นหนึ่งในผลประกอบการที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของ QNB Group

          คณะกรรมการบริหารได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้มีการจ่ายเงินปันผล 60% ของมูลค่าหุ้นที่กำหนดไว้ (QAR6.0 ต่อหุ้น) ทั้งนี้ ผลประกอบการประจำปี 2561 รวมถึงการจัดสรรกำไร จะต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารกลางกาตาร์ (QCB)

          ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้สินทรัพย์รวมเติบโตขึ้นนั้น มาจากสินเชื่อและเงินกู้ ซึ่งขยายตัว 5% แตะที่ QAR613 พันล้าน (USD168 พันล้าน) และมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากเงินฝากลูกค้า ซึ่งเพิ่มขึ้น 5% แตะที่ QAR617 พันล้าน (USD169 พันล้าน) จากเดือนธันวาคม 2560 ความสามารถที่แข็งแกร่งของ QNB ในการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ช่วยให้ QNB Group ปรับปรุงอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก เป็น 99.3% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

          นอกเหนือจากการสร้างแหล่งรายได้ที่ยั่งยืนแล้ว การผลักดันประสิทธิภาพในการดำเนินงาน กำลังส่งผลให้ทางกลุ่มฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เพิ่มเติม และช่วยให้ QNB Group ปรับปรุงอัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้) เป็น 25.8% จาก 29.1% ในปีก่อนหน้า ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในอัตราส่วนที่ดีที่สุดในบรรดาสถาบันการเงินรายใหญ่ในภูมิภาค

          อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม อยู่ที่ 1.9% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในบรรดาสถาบันการเงินในภูมิภาค MEA สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพสินเชื่อที่อยู่ในระดับดี และการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตและพอร์ตสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพของทางกลุ่มฯ นโยบายการกันสำรองแบบระมัดระวังของทางกลุ่มฯ ส่งผลให้อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ อยู่ที่ 104% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

          ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น 12% จากเดือนธันวาคม 2560 แตะที่ QAR88 พันล้าน (USD24 พันล้าน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ QAR14.4 (USD3.9) เทียบกับ QAR13.7 (USD3.8) ในเดือนธันวาคม 2560

          อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 19.0% สูงกว่าเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำที่ธนาคารกลางกาตาร์และคณะกรรมการบาเซิลได้กำหนดไว้ QNB Group ประสบความสำเร็จในการเพิ่มทุนอีก QAR10 พันล้าน ซึ่งจะนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่1 เพิ่มเติม (Additional Tier 1 Capital) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของกลุ่มฯ

          สถิติของกลุ่มฯ

          QNB Group ให้บริการฐานลูกค้ามากกว่า 23 ล้านราย โดยมีทรัพยากรบุคคลมากกว่า 29,000 คนปฏิบัติงานประจำสำนักงานสาขากว่า 1,100 แห่ง และมีเครื่องเอทีเอ็มให้บริการ 4,400 เครื่อง

          ที่มา: QNB Groupเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode