กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางไปร่วมประชุม CCAAA Meeting ณ Caran Centre กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

วันที่ 1 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1305 คน)
PKST.

                         นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะนายกสมัยที่ 2 ของ "สมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิก" (SEAPAVAA) เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมประจำปี ของ "สภาความร่วมมือระหว่างสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์" ( CCAAA Meeting) ณ สถาบัน CARAN Centre กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2555 อันเป็นการประชุมที่จัดขึ้นเพื่อหารือ ทบทวน และกำหนดแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ ซึ่งถือเสมือนเป็นมรดกของมนุษยชาติ ทั่วโลก โดยมี นากยกสมาคม และองค์กรชั้นนำด้านการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์สำคัญ ๆ จากทั่วโลกเข้าประชุมร่วมกัน อาทิ FIAF, AMIA, ISAS SEAPAVAA ฯลฯ ซึ่งที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนด Theme ของการจัดงานวันอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์โลก (World Day for AV Heritage) ตามมติของ UNESCO รวมตลอดทั้งกิจกรรมด้านวิชาการ การฝึกอบรม ของสถาบันและสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ต่าง ๆ ทั้งในทวีป ยุโรป อเมริกา เอเซีย แปซิฟิก ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ Memory of the World ด้วย.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode