กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดนครปฐมขอเชิญรับผู้แทนพระองค์

วันที่ 29 ก.พ. 2555 )
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
 
       นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการ ”หนึ่งใจ.....ให้ธรรมะ” ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โดมสวนธรรมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก จำนวน ๘๕๐ ราย ประกอบด้วย สามเณร จำนวน ๔๐๐ รูป และนักเรียน ศีลจาริณี จำนวน ๔๕๐ คน เข้ารับเกียรติบัตร จากผู้แทนพระองค์ฯ ทั้งนี้เด็กและเยาวชนของโรงเรียนกาญจนาภิเษก จากทั่วประเทศ ประกอบด้วย นักเรียนในระดับชั้นมัธยมปีที่ ๑ และ ๒ ซึ่งได้เข้าปฏิบัติธรรมที่พุทธมณฑล มาตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้เด็กและเยาวชน ได้เข้าใกล้ชิดธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้เด็กในวัยศึกษาเล่าเรียนได้มีโอกาสฝึกตนเอง โดยการสนับสนุนของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และได้เข้ามาอยู่ในดินแดนแห่งธรรมะ โดยมีบรรดาครู อาจารย์ และผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะทำให้บรรดาเยาวชนที่เข้ามารับการอบรมในหลักสูตรนี้ ได้เป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต
............................เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode