กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย หัวข้อ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน” (ศสช.ภาพ/ข่าว)

วันที่ 8 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 150 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ ในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย หัวข้อ "ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน” โดย นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ทุนการศึกษาพร้อมประกาศนียบัตร มีนายสุรพล เศวตเศรนี อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามและส่งเสริมภาพลักษณ์และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ และประธานคณะกรรมการจัดการประกวดฯ กล่าวรายงาน มอบรางวัลโดย เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
               การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือระหว่าง คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ ในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยในประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ การทองเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรู คอร์ปอเรชั่น สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 และบริษัท ไทยแอร์เอเซีย จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้สร้างสรรค์และนำเสนอแนวความคิดที่สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยออกสู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ไม่จำกัดประเภททั้งออฟไลน์และออนไลน์ อีกทั้งประตุ้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย และเป็นเวทีในการแสดงออกถึงความรู้ความสามารถอย่างสร้างสรรค์
               สอบถามผลการประกวดทีมที่ได้รับรางวัลได้ที่ www.facebook.com/cfa.nla/ เบอร์โทร ๐๒ ๘๓๑ ๙๑๗๗ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๙๑๗๔

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ภาพ/ข่าว : ศสช. (นายพุทธรัฐ)
ว/ด/ป. ๘ ม.ค. ๖๒เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode