กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดวาระการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ (ศสช.ภาพ/ข่าว)

วันที่ 7 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 133 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดวาระการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ โดยมี นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศสช. เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
               ในที่ประชุมมีการแจ้งให้ทราบ เรื่องนโยบายผู้บริหารจากการประชุมผู้บริหารประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๒ และการรายงานผลการดำเนินงานของ กลุ่ม/ฝ่าย ศสช. โดยทางฝ่ายบริหาร ศสช. ได้สรุปการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ การกำหนดปฏิทินและแนวทางการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการ กปส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มาตรฐานทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ชี้แจงแนวทางการดำเนินการตัวชี้วัด การลด คัดแยกขยะมูลฝอย การจัดทำคำสั่ง ศสช. ที่ ๔๓/๒๕๖๑ เรื่อง ทีมงานขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบการทำงานของ ศสช. และการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมทราบ
               ในโอกาสนี้ ได้มอบรางวัลมงกุฎราชการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ผู้ปฏิบัติงาน สำหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเลิศ มีความขยันหมั่นเพียร ทำให้เกิดผลดีต่อทางราชการ ให้กับนายพุทธรัฐ ศิลาพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายเชษฐ์ สิงห์โต และนายวิทวัส แก้วเวหา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อีกด้วย

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ภาพ,ข้อมูล :: ศสช.(พุทธรัฐ)
๗ ม.ค. ๖๒เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode