กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานงานสมโภชพระไตรปิฏก ฉบับสำหรับประชาชน ฉบับวาระ 100 ปีชาตกาล

วันที่ 26 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 198 คน)

               สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระกรุณารับงานไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ทรงพระเมตตาเสด็จเป็นประธานงานสมโภชพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ฉบับวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ และบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ทั้งนี้ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร

                สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จถึงอาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เสด็จขึ้นชั้น ๒ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระรัตนตรัย สมเด็จพระวันรัต ถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช ฯพณฯ วีระ โรจน์พจนรัตน์ กราบทูลถวายรายงานการจัดงานสมโภชฯ สมเด็จพระสังฆราชทรงประทานพระสัมโมทนียพจน์ ผู้แทน ๕ องค์กร คณะกรรมการจัดงานสมโภชฯ ถวายพระไตรปิฎกฯ ฉบับวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ และของที่ระลึกในงานฯ แด่สมเด็จพระสังฆราช ตามลำดับ
 
               สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานพระไตรปิฎกฯ ฉบับวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ แก่องค์กรและบุคคลที่ได้รับเชิญมาร่วมงานสมโภชฯ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จไปยังห้องนิทรรศการประวัติและผลงานอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ณ ชั้น ๑ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงเปิดนิทรรศการฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการตามพระอัธยาศัย

ภาพ,ข่าว : ศสช. (นายพุทธรัฐฯ,นายเชษฐ์)
ว/ด/ป. ๒๖ ธ.ค. ๖๑
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode