กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การสัมมนา เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจนโยบายสำคัญของรัฐบาล (ภาพ/ข่าว: ศสช.)

วันที่ 26 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 188 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

                สำนักพัฒนานโยบายและแผนฯ จัดสัมมนา เรื่อง การสื่อสารสร้าง ความเข้าใจนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดย พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา มี ดร.จรูญ ไชยศร นางพิชญา เมืองเนาว์ และนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผอ.สำนัก กอง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ชั้น ๓ อาคารหอประชุม กปส.
               ช่วงเช้าของงานสัมมนา ได้รับเกียรติจาก นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ความรู้ กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และร้อยตำรวจเอก ชนินทร์ น้อยเล็ก ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนั้นช่วงบ่าย มีการบรรยายเรื่อง การสื่อสารอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ โดย ทีมงานสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ และการสื่อสารนโยบายรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดย ทีมงานสำนักข่าว
               การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ กปส. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสื่อสารนโยบายสำคัญของรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ตลอดจนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการเป็นประธานอาเซียน ซึ่งจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน 
ภาพ/ข่าว : ศสช. (นายพุทธรัฐ,นายเชษฐ์)
ว/ด/ป. ๒๖ ธ.ค. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode