กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 32 ประจำปี 2555 ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคารกรมประชาสัมพันธ์.

วันที่ 28 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1542 คน)
PKST.

    บ่ายวันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2555)เวลา14.00น.พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์องคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลปฏิทินดีเด่น "สุริยศศิธร” ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี ดร.ภัทรียา สุมะโน นายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย นายเกษม จันทร์น้อย นายไพฑูรย์ ศรีรอด อดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ร่วมให้การต้อนรับและนำชมนิทรรศการฯ
  สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัล"สุริยศศิธร" ขึ้นครั้งนี้นับเป็นปีที่ 32ทั้งนี้ได้พิจารณาคัดเลือกและตัดสินการประกวดปฏิทินดีเด่นฯ รวม 4 ชนิดได้แก่ปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินสมุดบันทึกและปฏิทินทั่วไป ในแต่ละชนิดแบ่งเป็น 4ประเภท ได้แก่ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน และประเภททั่วไป โดยทางสมาคมฯมอบรางวัลสุริยศศิธรให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล และรองชนะเลิศ 2 รางวัล ส่วนรางวัลผู้ออกแบบมอบให้แก่ผู้ที่ออกแบบรางวัลชนะเลิศเท่านั้น
    สำหรับผลรางวัลชนะเลิศประเภทเทิดพระเกียรติฯ ชนิดแขวน ได้แก่ ปฏิทินชุด 84พรรษา ..พระบิดาแห่งสิ่งแวดล้อมไทย,ชนิดตั้งโต๊ะได้แก่ 84พรรษา..พระบิดาแห่งสิ่งแวดล้อมไทย,ชนิดสมุดบันทึกได้แก่ Musical Inspirations ,ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ชนิดแขวน ได้แก่ ปฏิทินชุด ตาลปัตรพัดรองงานพระราชพิธี กรุงรัตนโกสินทร์ ,ชนิดตั้งโต๊ะได้แก่ปฏิทินชุดสุพรรณภาชน์ ราชอิสริยยศ ,ชนิดสมุดบันทึกได้แก่ ปฏิทินศิลปากร ชุด งานช่างหลวง ,ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน ชนิดแขวนได้แก่ ปฏิทินชุด Greennergy Excellence, ชนิดตั้งโต๊ะ ได้แก่ ปฏิทินชุด ร่วมแบ่งปันความสุข ,ชนิดสมุดบันทึกได้แก่ ปฏิทินชุด Eco Industrial & Networks,ประเภททั่วไป ชนิดแขวน รางวัลชนะเลิศได้แก่ ปฏิทินชุด Musical Inspirations ชนิดตั้งโต๊ะได้แก่ปฏิทินชุด Greennergyชนิดสมุดบันทึกได้แก่ ปฏิทินชุดน้ำ-หนึ่ง-ใจ-เดียว และสุดท้ายรางวัลสร้างสรรค์และออกแบบปฏิทินดีเด่น ได้แก่ ชุด "ตาลปัตรพัดรอง งานพระราชพิธีกรุงรัตนโกสินทร์ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผู้รับรางวัลได้แก่ คุณบายศรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
      เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode