กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
กพร. พร้อมเดินหน้าพิจารณาอนุญาตทำเหมืองตามกฎหมายแร่ 2560

วันที่ 21 ธ.ค. 2561 )
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 

กพร. พร้อมเดินหน้าพิจารณาอนุญาตทำเหมืองตามกฎหมายแร่ 2560

 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 1 พร้อมเดินหน้าพิจารณาอนุญาตทำเหมืองภายใต้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

 

นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เลขานุการในคณะกรรมการแร่ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 เปิดเผยว่า วันนี้ (21 ธ.ค. 2561) คณะกรรมการแร่ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายแร่ฉบับใหม่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาต การต่ออายุ การโอน ประทานบัตรสำหรับการทำเหมือง  โดยในวันนี้ได้มีการกำหนดกรอบและแนวทางในการพิจารณาคำขอต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ขณะนี้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มีความพร้อมในการพิจารณาตามกระบวนการอนุญาตการทำเหมือง และการอนุญาตอื่น ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560  ทั้งนี้ ในช่วงต้นปี 2562 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคำขออนุญาตประทานบัตรและคำขอต่ออายุประทานบัตร เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบการ และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยเร็ว
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode