กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
รับสมัครคัดเลือกนักเรียน รับทุน United World Colleges (UWC) ปี ๒๕๕๕

วันที่ 28 ก.พ. 2555 )
สำนักงาน ก.พ.
 
คณะกรรมการระดับชาติขององค์การสหสากลวิทยาลัยประจำประเทศไทย จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Colleges ( UWC) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ *** มีค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองต้องจ่ายเพิ่มตลอดหลักสูตร ๒ ปี (ดูเพิ่มเติมในเว็ปไซต์) รับสมัคร : (รับสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น) ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๓ ทุน และโควตาที่นั่งเรียน จำนวน ๒ ที่ ดาวน์โหลด : รายละเอียด ใบสมัคร และแบบฟอร์มต่าง ๆ : http://www.ocsc.go.th/ หัวข้อ การสอบเพื่อรับทุน สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน โทร.๐-๒๕๔๗-๑๙๑๑ , ๑๙๑๔ โทรสาร ๐-๒๕๔๗-๑๓๔๖ ******************** ฤดีภรณ์ ศรีใส - ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ prd8_angthong54@hotmail.com โทร.๐-๓๕๖๑-๓๐๐๓ , ๐๘-๙๔๑๔-๘๘๕๒เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode