กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1-8 ครั้งที่ 1 /2555

วันที่ 27 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1406 คน)
PKST.

                          เช้าวันนี้( 27 กุมภาพันธ์ 2555) เวลา 09.30 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1-8 ครั้งที่ 1 /2555 โดยมี นายเสมอ นิ่มเงิน ลนก.นางอัตถจินดา อินทรทัต ผู้อำนวยการส่วนแผนงานโครงการและงบประมาณ สนผ.นายประดิษฐ์ กังสนารักษ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสารสนเทศการบริหาร ศสช.เข้าร่วมให้คำชี้แจง การรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบประเมินผลการปฏิบัติงานระดับกรม สำนัก กอง และบุคคล (PMS) ในอินทราเน็ต กปส. รวมถึง แผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ์ ปี 2555 ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เส้นทางความก้าวหน้าของผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัด การสัมมนาประชาสัมพันธ์จังหวัดและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศ โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ณ ห้องประชุม 211 A
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode