กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ (ศสช.ภาพ/ข่าว)

วันที่ 14 ธ.ค. 2561 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ โดย นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด เป็นประธานการประชุมฯ และมี ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติมาร่วมงานและทักทายผู้เข้าประชุมฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มี นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
               ด้วยสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กำหนดให้มีการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชม ยกย่อง เชิดชู และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานยุวกาชาด โดยเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมส่งผลงานตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น เพื่อให้คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และยุติธรรมที่สุด

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ภาพ/ข่าว : ศสช. (นายพุทธรัฐ,นายเชษฐ์)
ว/ด/ป. ๑๔ ธ.ค. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode