กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ 13 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 149 คน)

                วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๑๑ A เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยมี ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะกรรมการให้การต้อนรับ
 
                การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบ ๓ เดือน ในเรื่อง การจัดทำหนังสือทิศไท บทความประชาสัมพันธ์สถาบันพระมหากษัตริย์ ครอบครัว และ การสร้างความสามัคคี ในสังคม และรับทราบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในครอบครัว ภาคภูมิแผ่นดินไทย และแสงแห่งความภาคภูมิใจ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงการผลิตหนังสือทิศไท โดยให้โอกาสเยาวชนและประชาชนที่แสดงความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงหน้าปกและเนื้อหาในการผลิตครั้งต่อไป และกำหนดมอบรางวัลโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในครอบครัว ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์
 
 
ภาพ : (ศสช. ,กพป.)
ข้อมูลข่าว : นางอรวิน บุตรวงศ์เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode