กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เตรียมนำระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ แบบออนไลน์มาใช้ในราชการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ 24 ก.พ. 2555 )
 
        นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีนโยบายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยได้เตรียมนำระบบ รับ-ส่งหนังสือราชการแบบออนไลน์เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดทุกระดับ ตั้งแต่การรับ-ส่งหนังสือ การเสนองาน และการวินิจฉัยสั่งการของผู้บังคับบัญชา โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุม ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ ประหยัดงบประมาณ และพื้นที่จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ง่ายแก่การค้นหา โดยสามารถจัดเก็บเอกสารเหล่านี้ไว้ในระบบฐานข้อมูล สะดวกกว่าระบบเดิมที่บุคลากรเสนองานด้วยกระดาษ ต้องรอการลงนามหากผู้บริหารติดราชการที่อื่น ทำให้งานล่าช้า และเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
        สำหรับระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ เสนองาน และวินิจฉัยสั่งการแบบออนไลน์ กลุ่ม ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้พัฒนาจาก ระบบ e-filing ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เพื่อใช้รับส่งหนังสือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้สารบรรณกลางส่งเรื่องไปยังกลุ่มและเจ้าของเรื่อง โดยไม่ต้องพิมพ์ออกเป็นกระดาษ โยมีระบบย่อย 8 ระบบ ได้แก่ระบบค้นหาหนังสือรับ-ส่ง ทั้งหมด ระบบออกเลขหนังสือ/คำสั่ง ระบบทะเบียนหนังสือรับเฉพาะบุคคลและทะเบียนหนังสือรับทั้งหมด ระบบเสนองานออนไลน์ ระบบผ่านเรื่องออนไลน์ ระบบวินิจฉัยสั่งการแบบออนไลน์ ระบบหนังสือเวียน และระบบตรวจสอบการรับหนังสือ
         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กล่าวเพิ่มเติมถึงการนำระบบ รับ-ส่งหนังสือราชการ เสนองาน และวินิจฉัยสั่งการแบบออนไลน์ เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานว่า จะเริ่มใช้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2555 เป็นต้นไป โดยขณะนี้ กลุ่ม ICT กำลังให้ความรู้และฝึกให้บุคลากรใช้ระบบอย่างชำนาญต่อไป ไม่ว่าบุคลากรหรือผู้บริหารติดราชการต่างจังหวัด ก็สามารถทำงานหรือสั่งการได้โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติราชการมีความรวดเร็ว คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
    เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode