กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมและร่วมสังเกตการณ์ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กปส. (Site Visit) ประจำปีงบประมาณ 2554

วันที่ 24 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1662 คน)
PKST.

                 เช้าวันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2555) นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมและร่วมสังเกตการณ์ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กปส.(Site Visit) ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ ห้องประชุม 211 A ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ โดยคณะผู้แทนสำนักงาน กพร.และทีมผู้ตรวจประเมินตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการฯจากบริษัททริส โดยการนำของนาย ณรงค์ บุญโญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ และ นางสาวธนพร ทับสุพรรณจากสำนักงาน กพร.นายธนัญชัย โรจน์รุ่งเรือง นายสรรเสริญ สงวนศักดิ์จากบริษัททริส  ทั้งนี้โดยมีนางศิรินทร อมรสิงห์  ผอ.กพร.กปส. และ  นางอัตถจินดา อินทรทัต ผอ.ส่วนแผนงานโครงการและงบประมาณ สนผ. พร้อมด้วยผู้กำกับตัวชี้วัดจากสำนัก/ กองต่างๆ ของ กปส.เข้าร่วมให้คำชี้แจง สำหรับในช่วงบ่ายจะเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของ กปส.เกี่ยวกับด้าน PMQA โดย ดร.สาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้ตรวจประเมิน PMQA
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode