กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการอบรม “คุณธรรมนำทางสร้างสรรค์ความสำเร็จ” ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1496 คน)
PKST.

           เช้าวันนี้ ( 23 กุมภาพันธ์ 2555) เวลา 08.45 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการอบรม "คุณธรรมนำทางสร้างสรรค์ความสำเร็จ” ณ ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตัณศุภผล ชั้น 2 สถาบันการประชาสัมพันธ์ โดยมี นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานฯซึ่งจัดโดยมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมฯ เพื่อให้ข้าราชการได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องประมวลจริยธรรมข้าราชการอย่างถ่องแท้ ปลุกจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อนำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ รวมถึงมีความภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการที่จะต้องทำงานตามรอยพระยุคลบาทและปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทเพื่อให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชน ตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร จากนั้นได้รับเกียรติจาก นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ บรรยายเรื่อง"คุณธรรมนำชีวิต : งานสัมฤทธิ์จิตสำราญ” นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ รองเลขาธิการ ก.พ. บรรยายเรื่อง "จริยธรรมกับการบริหารงานองค์กร”และ นายสุเมธ แสงนิ่มนวล อดีตผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย บรรยายในหัวข้อ "งานได้ผล คนเป็นสุข”ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคคลากรจากกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 81 คน และเจ้าหน้าที่จากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ จำกัด เข้าร่วมสังเกตุการณ์จำนวน 2 คน
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode