กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
กระทรวงอุตสาหกรรมย้ำถึงความเชื่อมั่นในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

วันที่ 3 ธ.ค. 2561 )
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 

กระทรวงอุตสาหกรรมย้ำถึงความเชื่อมั่นในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

กระทรวงอุตสาหกรรมระบุขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นข้อต่อสู้ในชั้นอนุญาโตตุลาการ ย้ำรัฐบาลดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยของประชาชน

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและประธานคณะกรรมการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทยกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด  ขณะนี้ คณะกรรมการฯ โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสากล ได้มีการเตรียมความพร้อมแนวทางการต่อสู้ในชั้นอนุญาโตตุลาการอย่างรัดกุมและเป็นเอกภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อประเทศชาติ ประชาชน ชุมชน และผู้ประกอบการ  โดยคาดว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะพิจารณาออกคำชี้ขาดในอีกประมาณ 2 ปีข้างหน้า 

การออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 72/2559 เป็นการระงับการประกอบกิจการเหมืองทองคำทั่วประเทศเป็นการชั่วคราว เพื่อปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของประชาชนไทยเป็นสำคัญ เนื่องจากมีการร้องเรียนถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน รวมทั้งเกิดปัญหาความขัดแย้งของประชาชนโดยรอบพื้นที่ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  รัฐบาลจึงมีหน้าที่ในการปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยของประชาชน  คำสั่งดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบระมัดระวัง พอสมควรแก่เหตุ ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใด รวมทั้ง มิได้มุ่งหวังที่จะทำลายการประกอบการธุรกิจของเอกชนแต่ประการใด หากแต่คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ปัจจุบันหากผู้ประกอบการรายใดประสงค์จะประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำก็สามารถดำเนินการได้ภายใต้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยและการป้องกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  รวมทั้งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำของประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความเหมาะสมและเป็นธรรม สามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้กับประเทศและผลประโยชน์ตอบแทนแก่ภาครัฐและประชาชน 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode