กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ การจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

วันที่ 27 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 217 คน)

               วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กรมประชาสัมพันธ์ ประชุมคณะทำงานสนับสนุน งานประชาสัมพันธ์การจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ ห้องประชุม ๒๑๑A ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ
               โดยมี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ทั้ง ๓ ท่าน ได้แก่ ดร.จรูญ ไชยศร นางพิชญา เมืองเนาว์ และนางทัศนีย์ ผลชานิโก และ คณะผู้บริหารฯ สำนัก/กอง ประกอบด้วย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ และข้าราชการเข้าร่วมประชุมด้วย
               โดยกรมประชาสัมพันธ์ มีภารกิจได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ในส่วนของ จุดประชาสัมพันธ์, การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์, การแสดงบนเวที, การออกแบบแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์, ผู้ประกาศกองอำนวยการร่วม การประชุมในครั้งนี้ มีการกำหนคณะทำงานชุดต่าง ๆ เพื่อหารือและ ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานในช่วงการจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ในระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและ สนามเสือป่า ด้วย
 
 
 
ภาพ/ข่าว : ศสช. (นายเชษฐ์ฯ)
ว/ด/ป. : ๒๗ พ.ย. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode