กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
Rostec ขยายขอบเขตความร่วมมือกับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่ 27 พ.ย. 2561 )
IQML
 
Rostec ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจรัสเซีย และสหภาพการผลิตสิงคโปร์ (Singapore Manufacturing Federation - SMF) ได้ร่วมลงนามข้อตกลงเพื่อส่งเสริมสินค้าไฮเทคของรัสเซียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งพัฒนาภายใต้ความร่วมมือของสภาธุรกิจรัสเซีย-สิงคโปร์ (Russia-Singapore Business Council - RSBC) จะทำให้บริษัทต่างๆซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพการผลิตสิงคโปร์กว่า 3,000 บริษัท และวิสาหกิจของ Rostec กว่า 700 แห่งสามารถเพิ่มโอกาสในการร่วมมือและการผลิตร่วมกันได้

          ตลาดการผลิตของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียและอาเซียนมีมูลค่าเกือบ 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีแนวโน้มการเติบโตสูงกว่าอัตราการการเติบโตของการผลิต ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นคู่ค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของ Rostec โดย Rostec ตั้งใจจะขยายขอบเขตความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจกับภูมิภาคดังกล่าว

          Nikolay Volobuev ประธานสภาธุรกิจรัสเซีย-สิงคโปร์และรองประธานบริหารของ Rostec กล่าวว่า "ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเปิดโอกาสในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนศักยภาพเชิงอุตสาหกรรม วิศวกรรม และการวิจัย ผมมั่นใจว่าด้วยเครื่องมืออื่นๆ และการร่วมมือและส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ ข้อตกลงระหว่าง Rostec กับสหภาพการผลิตสิงคโปร์ในครั้งนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพสำหรับองค์กรของเรา ทั้งในสิงคโปร์และทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

          ข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมถึงการใช้โครงสร้างพื้นฐานของสภาธุรกิจรัสเซีย-สิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การส่งเสริมบริษัทไฮเทครัสเซียและการนำเสนอโครงการลงทุน (Centre for Foreign Promotion of Russian High-Tech Companies and the Presentation of Investment Projects) ในสิงคโปร์ ซึ่งก่อตั้งโดยสภาธุรกิจรัสเซีย-สิงคโปร์ด้วยการสนับสนุนจาก Rostec

          Douglas Foo ประธานสหภาพการผลิตสิงคโปร์ กล่าวว่า "ปัจจุบันสหภาพการผลิตสิงคโปร์เป็นสภาที่ก้าวหน้าและให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมผ่านการประมวลผลข้อมูลดิจิทัล การผลิตเชิงนวัตกรรม การเปลี่ยนโฉมทางธุรกิจ และการดำเนินการให้เป็นสากล เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทสมาชิก เราได้เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าที่สำคัญในอดีตสหภาพโซเวียต ตลาดรัสเซียเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับคู่ค้าสิงคโปร์ และรัฐวิสาหกิจ Rostec ก็เป็นสมาคมด้านอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดสำหรับวิสาหกิจรัสเซีย ผมมั่นใจว่าข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการขยายและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกสหภาพการผลิตสิงคโปร์และวิสาหกิจในเครือของ Rostec"

          Rostec ยังคงดำเนินโครงการที่มีขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมสินค้าไฮเทคของวิสาหกิจในเครือในต่างประเทศตามกลยุทธ์ Strategy-2025 ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เป้าหมายหลักของกลยุทธ์ดังกล่าวคือเพิ่มสัดส่วนของรายได้จากสินค้าภาคเอกชนเป็น 50% พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการ และก้าวเข้าสู่ตลาดโลกที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

          ที่มา: Rostecเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode