กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดงาน "สืบสานวัฒนธรรม ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑"

วันที่ 20 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 429 คน)

               วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดงาน "สืบสานวัฒนธรรม ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑" ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท กรุงเทพฯ
               โดยมี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ทั้ง ๓ ท่าน ได้แก่ ดร.จรูญ ไชยศร นางพิชญา เมืองเนาว์ และนางทัศนีย์ ผลชานิโก และ คณะผู้บริหารฯสำนัก/กอง ประกอบด้วย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ และข้าราชการ ร่วมถึงเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
               การจัดโครงการ "สืบสานวัฒนธรรม ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑" เพื่อส่งเสริม วัฒนธรรมไทย สร้างความภูมิใจในความเป็นไทย พร้อมมีวิถีชีวิตที่ดีงามบนพื้นฐานของวัฒนธรรม ขนบประเพณี ส่งผลให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเอื้ออาทรและปรองดองสมานฉันท์ สร้างความสัมพันธ์และ ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามโครงการธงฟ้าประชารัฐ ตลอดจน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบกรมประชาสัมพันธ์ ด้วย
 
ภาพ/ข่าว : ศสช. (นายเชษฐ์ฯ)
ว/ด/ป. : ๒๐ พ.ย. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode