กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์ในวาระที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ในปี ๒๕๖๒

วันที่ 19 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 169 คน)

               วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์ในวาระที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน
                ทั้งนี้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยการประชุมมีวาระเพื่อชี้แจงความสำคัญขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทาง การดำเนินงานประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ โดยมีเป้าหมายในการสื่อสารคือ การรับรู้ มีส่วนร่วม เกิดความภาคภูมิใจ ที่ไทยเป็นประธาน, เข้าใจความสำคัญและประโยชน์ของอาเซียน, รู้และเข้าถึงโอกาสจากประชาคมอาเซียน, รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมที่เป็นหนึ่งเดียว (One ASEAN) และในที่ประชุม มีการนำเสนอกิจกรรม/โครงการ ภายใต้งบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี ๒๕๖๒ และ การรายงานความคืบหน้าของการประชาสัมพันธ์เพื่อพิจารณา ด้วย
 
 
ภาพ/ข่าว : ศสช. (นายเชษฐ์ฯ)
ว/ด/ป. : ๑๙ พ.ย. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode