กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
Bradesco เผยผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2561

วันที่ 2 พ.ย. 2561 )
 
 Bradesco เปิดเผยตัวเลขผลประกอบการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้:

          1. กำไรจากการดำเนินงานตามปกติ (Recurring Net Income) ในไตรมาส 3 อยู่ที่ 5.471 พันล้านเรอัล (เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ 13.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 3.08 เรอัล และความสามารถในการทำกำไรในส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ 19%

          2. รายได้จากการดำเนินงานในไตรมาส 3 อยู่ที่ 8.427 พันล้านเรอัล (เพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ 24.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน)

          3. ในส่วนของแหล่งที่มา กำไรจากการดำเนินงานตามปกติในไตรมาสดังกล่าว ประกอบด้วย กิจกรรมทางการเงิน 4.01 พันล้านเรอัล คิดเป็น 73.3% ของยอดรวม และ 1.46 พันล้านเรอัลจากธุรกิจประกัน แผนบำนาญ และพันธบัตรเพื่อการออมเงิน ซึ่งคิดเป็น 26.7% ของทั้งหมด

          4. สินทรัพย์รวมในเดือนกันยายน 2561 มียอดคงเหลือ 1.356 ล้านล้านเรอัล เติบโต 3.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ขณะที่อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ยอยู่ที่ 1.6%

          5. พอร์ตสินเชื่อขยายตัวในเดือนกันยายน 2561 แตะที่ 5.23431 แสนล้านเรอัล เพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ 7.5% เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

          6. ในไตรมาส 3 การผิดนัดชำระหนี้เกินกว่า 90 วัน อยู่ที่ 3.6% ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่มีความหมายเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และแตะที่ 7.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการตั้งค่าเผื่อหนี้ที่สงสัยว่าจะสูญลงได้ 23.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

          7. รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่านายหน้า ลดลง 0.6% เทียบกับไตรมาส 2 และเพิ่มขึ้น 3.2% เทียบกับไตรมาส 3 ของปี 2560 ซึ่งเน้นย้ำให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่เป็นบวกในเกือบทุกสายธุรกิจ

          8. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมีมูลค่ารวม 5.006 พันล้านเรอัลในช่วงครึ่งปีแรก เพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 5.093 พันล้านเรอัล ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ของปี 2560

          9. สินทรัพย์ภายใต้การบริหารมีมูลค่ารวม 2.089 ล้านล้านเรอัล เพิ่มขึ้น 4.9% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2560

          10. ส่วนของผู้ถือหุ้นในเดือนกันยายน 2561 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1.15670 แสนล้านเรอัล เติบโต 4.9% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2560

          สามารถดูงบการเงินฉบับสมบูรณ์ได้จากเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ - bradesco.com.br/ir-en

          ข้อมูลเพิ่มเติม: 
          Investor Relations Area
          โทร.: +55 (11) 2194-0922
          อีเมล: investors@bradesco.com.br
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode