กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
เดอะ แคช สโตร์ ออสเตรเลีย โฮลดิงส์ อิงค์ เปิดเผยรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554

วันที่ 17 ก.พ. 2555 )
 
         เอ็ดมันตัน, อัลเบอร์ทา/แคนาดา--17 ก.พ.--ซีเอ็นดับเบิลยู-เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์

           เดอะ แคช สโตร์ ออสเตรเลีย โฮลดิงส์ อิงค์ ("Cash Store Australia") (TSXV:AUC) ประกาศผลการดำเนินงานในรอบ 3 และ 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554

              ข้อมูลสำคัญประจำไตรมาสที่ 2

          - รายรับเพิ่มขึ้น 28.7% มาอยู่ที่ 5.0 ล้านดอลลาร์ จาก 3.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันนี้ของปี 2553

           - ยอดขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 1.5 ล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 1.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2553

           - การขาดทุนจากการปฏิบัติการของสาขาลดลงเหลือ 186,000 ดอลลาร์ จาก 265,000 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันนี้ของปี 2553

           - ผลขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่ 0.09 ดอลลาร์ ลดลงจาก 0.10 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันนี้ของปี 2553

           - รายได้สาขาจาก 62 แห่งที่เปิดทำการตั้งแต่เริ่มต้นไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2554 เพิ่มขึ้น 21.5% มาอยู่ที่ 67,600 ดอลลาร์ จาก 55,600 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2553

           - ผลขาดทุนก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 1.3 ล้านดอลลาร์ จาก 1.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันนี้ของปี 2553

           - การด้อยค่าของทรัพย์สินและเครื่องมือในส่วนที่ไม่ใช่เงินสดอยู่ที่ 149,000 ดอลลาร์ เมื่อเปรียบเทียบกับ 248,000 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันนี้ของปี 2553

   

          ข้อมูลสำคัญตลอดระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554

           - รายรับเพิ่มขึ้น 31.7% มาอยู่ที่ 9.7 ล้านดอลลาร์ จาก 7.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันนี้ของปี 2553

           - ยอดขาดทุนสุทธิ 3.0 ล้านดอลลาร์ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขขาดทุน 2.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันนี้ของปี 2553

           - ผลขาดทุนจากการปฏิบัติการของสาขาลดลงเหลือ 332,000 ดอลลาร์ จาก 659,000 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันนี้ของปี 2553

           - ผลขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่ 0.18 ดอลลาร์เมื่อเปรียบเทียบกับผลขาดทุนต่อหุ้น 0.16 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันนี้ของปี 2553

           - รายได้สาขาจาก 60 แห่งที่เปิดทำการตั้งแต่เริ่มต้นไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2554 เพิ่มขึ้น 1.4% มาอยู่ที่ 65,500 ดอลลาร์ จาก 64,500 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันนี้ของปี 2553

           - ผลขาดทุนก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 2.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 2.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันนี้ของปี 2553

           - การด้อยค่าของทรัพย์สินและเครื่องมือในส่วนที่ไม่ใช่เงินสดอยู่ที่ 450,000 ดอลลาร์ เมื่อเปรียบเทียบกับ 279,000 ดอลลาร์ ในไตรมาสเดียวกันนี้ของปี 2553

              กอร์ดอน เรย์กดัล ประธานคณะกรรมการบริหารกล่าวว่า "รายรับของแคช สโตร์ ออสเตรเลียเพิ่มขึ้น ขณะที่ยอดขาดทุนสุทธิลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ฝ่ายบริหารได้เริ่มทำบทสรุปการปฏิบัติการฉบับสมบูรณ์ ซึ่งครอบคลุมบทสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละสาขา และบทสรุปผลการดำเนินงานกับบทสรุปฉบับสมบูรณ์ของกระบวนการรวบรวมและขั้นตอนการรับประกันภัย ในระหว่างนี้จะไม่มีการนำข้อมูลจากสาขาเปิดใหม่ไปร่วมพิจารณา ขณะที่งบการเงินรวมและการปิดงบการเงินจะกระทำเมื่อข้อมูลได้รับการรับรองแล้ว แคช สโตร์ ออสเตรเลียอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำธุรกิจ และเรายังคงมั่นใจว่า ความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของเรามีเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจให้มีผลกำไรได้ ขณะที่ฝ่ายบริหารยังคงให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนสู่การทำกำไรอย่างเป็นระเบียบแบบแผน”

          เกี่ยวกับแคช สโตร์ ออสเตรเลีย

          แคช สโตร์ ออสเตรเลียเป็นบริษัทตัวแทนสินเชื่อล่วงหน้าก่อนวันจ่ายเงินเดือน (payday advance) เพียงแห่งเดียวในออสเตรเลียทีเปิดซื้อขายหุ้นต่อสาธารณะในตลาดแลกเปลี่ยนทีเอสเอ็กซ์ เวนเจอร์ เอ็กซ์เชนจ์ (TSXV:AUC) แคช สโตร์ ออสเตรเลียเปิดสาขาให้บริการสินเชื่อก่อนจ่ายเงินเดือน 81 แห่งในรัฐวิคตอเรีย ควีนส์แลนด์ แทสมาเนีย นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี และนิวเซาธ์เวลส์ออสเตรเลีย ภายใต้แบนเนอร์ "The Cash Store"

               แคช สโตร์ ออสเตรเลียทำหน้าที่เป็นตัวแทนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการสินเชื่อล่วงหน้าก่อนวันจ่ายเงินเดือนให้กับผู้บริโภคที่มีรายได้ ซึ่งอาจจะไม่สามารถขอรับสินเชื่อตามสถาบันการเงินทั่วไปได้

   

         

          * EBITDA – ผลกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าชดเชยมูลค่าหุ้น ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินและอุปกรณ์ และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไร้สภาพ            

              แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า

          เอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี "ข้อมูลเกี่ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้า” ภายใต้การให้นิยามกฎหมายหลักทรัพย์ของแคนาดาที่นำมาใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้าประกอบไปด้วย แต่ไม่ได้จำกัดเพียงแต่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และรายงานผลประกอบการทางการเงิน โดยทั่วไปแล้ว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าสามารถระบุได้ด้วยการใช้คำที่แสดงถึงการคาดการณ์ล่วงหน้า อาทิ "วางแผน”, "คาดหมาย” หรือ "ไม่คาดหมาย”, ได้รับการคาดหมายว่า”, "งบประมาณ”, "มีกำหนด”, "ประมาณการณ์”, "คาด”, "มีเจตนา”, "คาดการณ์” หรือ "ไม่คาดการณ์” และ "เชื่อ” หรือคำและวลีอื่นๆ รวมทั้งการระบุว่า การดำเนินการ เหตุการณ์ หรือผลงาน "อาจจะ” หรือ "จะถือว่า”, "จะปรากฎขึ้นว่า” หรือ "จะประสบผล” ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าหมายถึงความเสี่ยงอันไม่เป็นที่รับรู้ได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆซึ่งอาจจะทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริง ระดับของกิจกรรม ผลงาน หรือความสำเร็จทั้งหลายของแคช สโตร์ ออสเตรเลียแตกต่างอย่างมีนัยะสำคัญไปจากที่ได้ระบุหรือสันนิษฐานไว้โดยใช้ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ทั้งหมดที่ใช้ในถ้อยแถลงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้านี้ อ้างอิงจากข้อมูลด้านสภาวะธุรกิจในปัจจุบันและคาดการณ์สภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตของฝ่ายบริหาร แม้เราจะเชื่อว่า ข้อความคาดการณ์ที่ใช้ในแถลงการณ์ดังกล่าวนี้สมเหตุสมผลในเวลานี้ และเป็นความพยายามที่จะระบุในเอกสารที่เราได้เผยแพร่ออกมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์แท้จริง ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญไปจากผลลัพธ์ที่ระบุไว้ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า นอกจากนี้ยังอาจมีปัจจัยอื่นๆที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์เหนือความคาดหมาย การประมาณการณ์ หรือเจตนารมย์ ปัจจัยหรือข้อสมมติฐานสำคัญบางประการที่เรานำมาพิจารณาในการออกแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าหมายรวมถึงปัจจัยและข้อสันนิษฐานต่างๆโดยไม่มีขอบเขตจำกัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพอย่างต่อเนื่องของเราที่สามารถระดมทุนเพื่อการบริหารธุรกิจสินเชื่อล่วงหน้าก่อนวันจ่ายเงินเดือน อัตราการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้า ความสัมพันธ์และการชำระเงินให้กับแหล่งเงินกู้จากภายนอก ความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงโครงสร้างต้นทุนในการปฏิบัติงานและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในขณะนี้ นอกจากนี้ยังไม่มีการรับประกันใดๆว่า ข้อมูลดังกล่าวจะเที่ยงตรง เนื่องจากผลลัพธ์ที่แท้จริงและเหตุการณ์ต่างๆในอนาคตอาจจะแตกต่างไปจากการคาดการณ์ตามที่ระบุไว้ได้อย่างมีนัยยะสำคัญ ด้วยเหตุนี้ ผู้อ่านจึงไม่ควรยึดถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามากจนเกินไป เราขอสงวนสิทธิการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ยกเว้นแต่ในส่วนที่เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่นำมาใช้เท่านั้น

           ทีเอสเอ็กซ์ เวนเจอร์ เอ็กซ์เชนจ์และผู้ให้บริการกฎหมายของทีเอสเอ็กซ์ เวนเจอร์ เอ็กซ์เชนจ์ (ตามที่ระบุคำจำกัดความไว้ในนโยบายของทีเอสเอ็กซ์ เวนเจอร์ เอ็กซ์เชนจ์) ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเหมาะสมและความถูกต้องของเอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

              แหล่งข่าว: เดอะ แคช สโตร์ ออสเตรเลีย โฮลดิงส์ อิงค์

              ติดต่อ: เอ็ดเวิร์ด แม็กเคลลแลนด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

          (905) 632-7594; อีเมล์: ed.mcclelland@cashstore.com.au 

              หรือ

              แนนซี แบลนด์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

          (780) 732-5683; อีเมล์: nancy.bland@csfinancial.ca/ 

          (AUC.)

   
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode