กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
สัมมนา ยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลไทยสู่เวทีระดับสากล

วันที่ 1 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 226 คน)

               วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จัดงานสัมมนา "ยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลไทยสู่เวทีระดับสากล” ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น ๒ โรงแรมสุโกศล ราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมี พลอากาศ ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพร้อมกล่าวเปิดงานสัมมนา
              ในการนี้ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ นำคณะเข้าร่วมงานฯ การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น เนื่องด้วย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ (สพร.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ได้มอบหมาย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นผู้กำกับดูแล และได้ดำเนินโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ให้ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด
              ทั้งนี้ การดำเนินโครงการสำรวจดังกล่าวนั้น เสร็จเป็นที่เรียบแล้ว สพร. จึงจัดการสัมมนาเพื่อรับทราบผลการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ และใช้ข้อมูลประกอบการจัดทำแผน นโยบาย เพื่อการยกระดับ การพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนหน่วยงาน ตลอดจนประเทศ สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ต่อไป
 
 
ภาพ/ข่าว : ศสช. (นายเชษฐ์ฯ)
ว/ด/ป. : ๑ พ.ย. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode