กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดวาระการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 1 พ.ย. 2561 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดวาระการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ โดยมี นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศสช. เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
               ในที่ประชุมมีการแจ้งให้ทราบ เรื่องการจัดทำไตเติ้ลภาษีไปไหน การจัดทำเว็บ Responsive การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมการปกครองกับกรมประชาสัมพันธ์ ทางระบบออนไลน์ การใช้ e-mail .go.th ในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับราชการ การเข้าใช้สถานที่ปฏิบัติการชั่วคราวของ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ณ ศสช. ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นโยบายผู้บริหารจากการประชุมผู้บริหารประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ การแข่งขันขี่ม้า "ปริ๊นแซสคัพ 2017" ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทอดกฐิน กปส. ณ วัดช่องลมวรรณาราม จ.สมุทรสงคราม วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การจัดงานลอยกระทง กปส. ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. การตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในส่วนภูมิภาค งบประมาณในการก่อสร้าง NBT2 นโยบาย อปส. เร่งรัดการใช้งบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ให้เสร็จในไตรมาสแรก หรือไตรมาส ๒ ช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ สรุปการเดินทางไปศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ของนายฑีภากรณ์ สำเภา การเตรียมจัดทำงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี ๒๕๖๓ เข้า คพ.นร. การรวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้รับงบเงินรายได้ ย้อนหลัง ๘ ปี ของหน่วยงาน กรมประชาสัมพันธ์ ๔.๐ และการรายงานผลการดำเนินงานของ กลุ่ม/ฝ่าย ศสช. โดยทางฝ่ายบริหาร ศสช. ได้สรุปการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมทราบ


ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ภาพ,ข้อมูล :: ศสช.(พุทธรัฐ)
๑ พ.ย. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode