กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดสุรินทร์มอบเงินเยียวยา ฟื้นฟูประชาชนที่เปราะบางได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา 252 ราย เป็นเงินกว่า 5 แสนบาท

วันที่ 16 ก.พ. 2555 )
สมทรง เผือกผล
 
จังหวัดสุรินทร์มอบเงินเยียวยา ฟื้นฟูประชาชนที่เปราะบางได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา 252 ราย เป็นเงินกว่า 5 แสนบาท วันที่ 15 ก.พ. 2555 ที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา กลุ่มคนที่เปราะบาง และได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา ตามนโยบายของรัฐบาลที่จัดโครงการ " รัฐบาลรวมใจ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัย " พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดสรรงบประมาณกรณีฉุกเฉิน เป็นเงิน 10,500,000 บาท ให้กับจังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่เปราะบาง ได้แก่ คนชรา คนพิการ คนยากจน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมปี 2554 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยจัดสรรในงวดแรก จำนวน 3,000 คน คนละ 2,000 บาท เป็นเงิน จำนวน 6,000,000 บาท โดยจังหวัดสุรินทร์ได้มอบให้อำเภอที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยปี 2554 จำนวน 14 อำเภอ เป็นผู้ดำเนินการสำรวจร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ในลักษณะการทำประชาคม และจัดลำดับความเปราะบางจากมากไปหาน้อย โดยวันที่ 15 ก.พ. 2555 จังหวัดสุรินทร์ได้มอบเงินช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2554 ในส่วนของอำเภอเมืองสุรินทร์ จำนวน 252 คน เป็นเงิน 504,000 บาท ……………………..ประนนท์ ไม้หอม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ /ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode