กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เชิญชวนติดตามข่าวครม.สัญจรที่จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 15 ก.พ. 2555 )
 
เชิญชวนติดตามข่าวความเคลื่อนไหวการประชุม คณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดอุดรธานี พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม เปิดเผยว่า ลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดอุดรธานี พร้อมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนายกรัฐมนตรี พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ตรวจสถานที่จัดประชุม ครม.สัญจรครั้งที่ ๒ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี รวมทั้งส่วนห้องพักที่จัดเลี้ยง และให้บริการผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนจะประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อมอบหมายภารกิจ และประสานการปฏิบัติการเตรียมจัดประชุมทั้งด้านสถานที่ การจราจร การรักษาความปลอดภัย และกำหนดพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมของนายกรัฐมนตรี ซึ่งจังหวัดอุดรธานี เตรียมของบประมาณขยายถนน ๔ เลน วงแหวนทางทิศใต้ ตลอดจนผลักดันงบป้องกันแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เริ่มที่โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาห้วยหลวง พื้นที่ต้นน้ำของจังหวัดอุดรธานี ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕คณะรัฐมนตรีจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น ๑๒ จังหวัด ประกอบด้วย ได้แก่ จังหวัดสกลนคร นครพนม บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู เลย มุกดาหาร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และจังหวัด อุดรธานี นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประชุมเตรียมข้อเสนอโครงการกลุ่มจังหวัดเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ณ จังหวัดอุดรธานี มีจังหวัดที่เข้าร่วมประชุม คือ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธ์ และจังหวัดขอนแก่น โดยข้อเสนอโครงการของจังหวัดขอนแก่นมี 3 โครงการ คือ โครงการพัฒนาโครงข่ายระบบชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำพอง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และบริการของภูมิภาคและระหว่างประเทศในภูมิภาคอินโดจีน และโครงการแก้ไขปัญหาสำคัญในเขตเมือง(เทศบาลนครขอนแก่น) เพื่อพัฒนาขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งผู้ที่สนใจโดยทั่วไป ได้ติดตามข้อมูลและข่าวความเคลื่อนไหวการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ที่ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต๑ หรือศูนย์ IOC-PRD๑ ได้ติดตามรายงานข้อมูลด้านต่าง ๆเพื่อนำเผยแพร่ทางช่องทางสื่อในความรับผิดชอบ นอกจากนี้ อีกช่องทางหนึ่งที่สามารถติดตามและดาวน์โหลดข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงที คือทางเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ http://region๑.prd.go.th
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode