กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการครัวรัฐบาลรวมใจฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผุ้ประสบภัย จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 15 ก.พ. 2555 )
 
จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการ รัฐบาลรวมใจ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัย หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการรัฐบาลรวมใจ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัย มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายทรงพล จำปาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการรัฐบาลรวมใจ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัย มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย นางอุษา หงส์กาญจนสกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามคำขวัญที่ว่า กินอิ่ม นอนอุ่น มีรายได้ ไร้โรคา พร้อมพัฒนารักษาจิตใจ ส่วนที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการกิจกรรม รัฐบาลรวมใจ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัย ทั้งนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอความร่วมมือทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยจัดกิจกรรมโครงการพร้อมกันทั่วประเทศในส่วนของจังหวัดขอนแก่น มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในกลุ่มเปราะบาง อำเภอเมือง จำนวน๕๐๐ ราย/ครอบครัวๆละ ๒,๐๐๐ บาทเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทมอบเงินกองทุนพัฒนาตำบลจำนวน ๑๐ ตำบลๆละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นยังฝึกอาชีพให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อีกจำนวน ๑๙ รุ่น๓๘๐ ราย เป็นเงิน ๕๗๐,๐๐๐ ข่าว/ พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode